Instalacja elektryczna bez bezpiecznika nie ma dzisiaj prawa bytu. Instalacje elektryczne są aktualnie powszechne, a ewentualne zwarcia oraz awarie mogą doprowadzić do tragedii. Dlatego tak ważne jest , aby instalacje elektryczne były bezpieczne. To właśnie bezpieczniki elektryczne {są tym elementem, który przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania sieci elektrycznej|gwarantują bezpieczeństwo użytkownikom sieci elektrycznej|.

Bezpieczniki można porównać do pasów bezpieczeństwa znajdujących się w samochodzie. Mogą one być połączone tylko z pojedynczym obwodem lub całą instalacją. Bezpieczniki naprawdę dobrze chronią nas przed takimi stanowiącymi zagrożenie zdarzeniami, jak pożar i porażenie prądem. Co ważne, chronią nie tylko nas samych, ale także sprzęt, który użytkujemy. To właśnie dzięki bezpiecznikom nie ulega on spaleniu, kiedy w instalacji dzieje się coś złego. Bezpieczniki wyłączają instalację wówczas, gdy pojawia się nagły skok napięcia. Im ten skok większy, tym szybciej reagują bezpieczniki.