Bez wątpienia dbałość o sieci wodno-kanalizacyjne to bardzo istotna czynność. To zapewnienia następnym pokoleniom dostęp do bieżącej wody. Niestety ale woda może stać się deficytowa z tego względu, że rośnie zanieczyszczenie.Pomimo, że 75 procent Ziemi pokrywa woda, to na podstawie szacunków Światowej Organizacji Zdrowia około 5 miliardów, czyli ¾ populacji, żyje w niedostatku tej życiodajnej cieczy.

Na pewno woda z naziemnych źródeł coraz to bardziej staje się zanieczyszczona. Rezultatem czego jest źródło wielu chorób i dolegliwości. Światowo Organizacja Zdrowia twierdzi, że w przypadku, gdy te trendy będą takie same, to pod koniec tej dekady – w 2030 roku – świat będzie miał dostęp jedynie do 60 % zapotrzebowania na czystą wodę pitną.

Sieć wodno-kanalizacyjna – czym jest?

Kanalizacja czyli systemy kanalizacyjne, to system rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych lub sanitarnych. Kanalizacja dzielą się na kanalizację pełną czy też częściową. W większym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa grawitacyjnie. Z kolei w mniejszym stopniu stosuje się układy nadciśnieniowe lub podciśnieniowe. Obecne najczęściej spotykanymi systemami ściekowymi w Polsce są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najpopularniejszą siecią była kanalizacja ogólnospławna, a w niej pomijano liczbę zanieczyszczeń dostarczanych do odbiornika wód. W związku z coraz to większą świadomość ekologiczną i dbanie o jakość wody, ludzie rezygnują z budowania instalacji tego typu, aby stawiać te bardziej ekologiczne i bardziej wydajnych systemów kanalizacyjnych.

już sieci kanalizacyjne, czy też te które dopiero powstają najczęściej zaliczane są do układów pracujących w sposób grawitacyjny.

Źródło: Przyłącza wod-kan w Warszawie