Monter instalacji sanitarnych jest względnie niełatwym i złożonym zawodem. Spowodowane jest to tym, że instalacje sanitarne czy gazowe są bardzo zróżnicowane. Osoby, które wykonują ten zawód powinni mieć dużą wiedzę z dziedziny instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Specjaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiadają nie tylko za montaż, ale także za ich prawidłowe funkcjonowanie. W razie potrzeby wykonują także modernizację, konserwacje czy naprawę. Taki fachowiec musi też mieć wiedzę z dziedziny spawania, gdyż często jest potrzeba zespawania rur. Musi mieć również umiejętność planowania, żeby móc ustanowić miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający skończenia 3 letniej szkoły zawodowej. Uzyskanie umiejętności w dziedzinie montażu instalacji sanitarnych potwierdzane jest zaliczeniem egzaminu zawodowego. W całej budownictwie brakuje wykształconych pracowników, dlatego jest to wyjątkowo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat chcący kształcić się na kursie „monter instalacji sanitarnych” musi posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Takiej pracy nie powinna rozpoczynać osoba, która ma problemy np. ze wzrokiem czy z kręgosłupem. Niezbędne jest prawidłowe rozróżnianie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, czy sprawność dłoni. Pracownik, który pracuje w zawodzie powinien także wyróżniać się wytrzymałością na długotrwały wysiłek, opanowaniem, dokładnością a także umiejętnością podejmowania szybkich decyzji.  Forma pracy wymaga ponadto wykazanie się zdolnością pracy w grupie, ale i równocześnie samodzielnego działania. Warto pamiętać, że jak wiele zawodów tego typu także i ten obciążony jest określonym ryzykiem. Ze względu na pracę ze szkodliwymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik taki ma również często kontakt z niemałą ilością pyłu, co może przyczynić się do pylicy płuc. Zawód mogą wykonywać również osoby niedosłyszące – ta niepełnosprawność nie przeszkadza w prawidłowym wykonywaniu pracy.

Warunki pracy z jakimi powinien zmierzyć się monter instalacji sanitarnych

Zawód montera instalacji sanitarnych cechuje się niemałą różnorodnością obowiązków. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Wykwalifikowany pracownik może otworzyć samodzielną działalność gospodarczą, oraz znaleźć pracę zarówno w większych jak i niewielkich przedsiębiorstwach budowlanych. Praca zwłaszcza w dużych firmach może wiązać się z częstymi wyjazdami. Takie firmy najczęściej świadczą usługi na terenie całego kraju. Ważne jest, aby monter instalacji sanitarnych posiadał zdolność pracy zespołowej, gdyż wykonywane zadania często wymagają ścisłej współpracy i szybkiej wymiany informacji między pracownikami. Montaż tego typu instalacji odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak również na wolnym powietrzu. Specyfika wykonywanych zadań naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, a także różnej temperaturze powietrza. Warto pamiętać, że monterzy często mają styczność z niebezpiecznymi warunkami pracy jak ruchome części maszyn, prąd, szkodliwe substancje, gazy pod ciśnieniem a także wstrząsy. 

Możliwości rozwoju w zawodzie monter instalacji sanitarnych

Żeby otrzymać dyplom montera instalacji sanitarnych kandydat powinien dostać pozytywne oceny w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zaliczeniu egzaminu państwowego. Kandydat wtedy dostaje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Opłaca się „iść za ciosem” i kontynuować naukę w tej dziedzinie w szkole branżowej drugiego stopnia, żeby mieć możliwość przystąpienie do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja prac związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i dostać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Zawód ten daje dużo możliwości rozwoju, a na rynku tacy fachowcy są na wagę złota. Należy pamiętać, że jest również szansa zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i dostania świadectwa czeladnika. Pozwala to w przyszłości starać się o tytuł mistrza. W tym zawodzie można pracować jako zwykły pracownik, ale po otrzymaniu właściwych kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdobyć stanowisko kierownicze. Z pewnością jest to wartościowy, poszukiwany zawód niemal gwarantujący zdobycie zatrudnienia. Dobry fachowiec z pewnością nie będzie narzekał na brak zajęcia.