Obora dla bydła mlecznego będzie wyglądać trochę inaczej niż obora dla bydła opasowego. Spowodowane jest to głównie tym, że zwierzęta hodowane na mięso mają większe rozmiary niż krowy mleczne. Dlatego też miejsce wybrane na oborę powinien uwzględniać gabaryty bydła. Na dodatek przy chowie bydła mlecznego ważna jest przestrzeń na dojarki – przy bydle opasowym takiej potrzeby nie ma.

Gdzie mieszkają krowy mleczne, a gdzie opasowe?

Aktualnie dosyć często zaobserwować można sytuacje, kiedy krowy opasowe w miesiącach wiosennych i letnich znajduję się na dworze, a w zimniejsze pory zwierzęta stoją w oborach. Krowy opasowe nie potrzebują szczególnie dostosowanych pomieszczeń. W większości dostateczna będzie stodoła ze słomą na ziemi. Spotykany jest także model, kiedy to krowy przebywają 365 dni na pastwisku i mają tylko dostęp do pewnego pomieszczenia, w którym mają możliwość schowania się w czasie deszczu albo mrozu.

Przy krowach mlecznych przeważnie nie stosuje się chowu na pastwisku. Żywienie bydła mlecznego jest niezmiernie ważna i od niej zależy jakiej jakości jest mleko i ile go będzie. Dlatego bydło mleczne zazwyczaj będzie stało w oborach, aby mieć nadzór nad tym ile i jakiej jakości paszę krowy zjadają.

Jakie są typy obory dla krów?

Zarówno bydło mięsne, jak i mleczne można trzymać w oborach stanowiskowych lub wolnostanowiskowych. Budynki wolnostanowiskowe dzielą się na takie ze ściółką i bez niej i najpopularniejszym systemem są takie z głęboką ściółką. 

Przyjęło się, że obory stanowiskowe budowane są w sytuacji gdy gospodarz ma 40 lub mniej sztuk bydła. Wolnostanowiskowe za to będą wtedy gdy hodowca posiada mięso-mleczny chów lub więcej niż 40-50 bydła opasowego. Warto wspomnieć, że w przypadku obór wolnostanowiskowych niezbędne jest posiadanie izolatki dla zwierząt chorych albo takich, u których wydaje nam się, że mogą być chore.

Obory stanowiskowe to pomieszczenia, w których są rozgraniczone stanowiska, w których krowy są przymocowane łańcuchem w jednym miejscu. Często spotykane są w tego typu budynkach ruszta dla bydła, które odzwierciedlają model stanowiskowy bez zastosowania ściółki i minimalizują obowiązki w trakcie standardowych przeglądów zwierząt. Obok każdej przegrody zwierzę musi mieć poidło i stół paszowy. Rozmiar rusztu dla bydła nie jest zawsze identyczny – są one dostosowywane do rozmiaru i wagi bydła. W ten sposób możemy wyróżnić stanowiska krótkie, średnie i długie. 

Jakie jeszcze akcesoria są w oborze?

W przypadku obory wolnostanowiskowej bezściołowej często spotykane są ażurowe podłogi, które posiadają wyznaczone legowisko. Legowisko przeważnie wyłożone jest właściwą matą np. gumową. 

Przy pomieszczeniach ściołowych konieczne jest położenie ściółki. Perfekcyjnie do tego zda egzamin słoma.

Jeżeli organizujemy oborę uwięzową i decydujemy się na ruszta dla bydła, to konieczne będzie użycie maty gumowej lub piasku. W przypadku stanowisk ściołowych – słoma, którą trzeba codziennie wymieniać na nową. 

W przypadku hodowli bydła mlecznego niezmiernie istotne jest dostarczenie im światła dziennego, gdyż wpływa to na jakość i ilość mleka, jakie bydło może dać. Przy tego typu hodowli konieczne jest też znalezienie miejsca na halę udojową, która będzie wyposażona w dojarki. 

Kolejną niesamowicie ważną rzeczą jest zapewnienie właściwego mikroklimatu. Wpływa to na zdrowie i wydajność bydła. Żeby mikroklimat był idealny trzeba zaaranżować właściwe warunki klimatyczne. Dosyć ważny jest też surowiec, z którego wykonano budynek i jego kubatura , a także metoda przechowywania bydła. Bydło woli mieszkać w niższej temperaturze. Idealna powinna być taka w granicach od -7 do 18℃. Jeżeli krowy stoją w głębokiej ściółce to temperatura w pomieszczeniu automatycznie będzie niewiele wyższa. Dodatkowo należy zadbać o przepływ powietrza – bydło mieszkając w budynkach emituje CO2, ciepło i parę wodną. Jeżeli nie będzie tam prawidłowej cyrkulacji powietrza, mieszkanie w budynku może nie być bezpieczne. Jeżeli nie ma możliwości aby zapewnić naturalną wentylację to konieczne będzie ulokowanie takiej mechanicznej. Wtedy powinno się nade wszystko położyć nacisk na rozmieszczenie otworów nawiewnych, tak żeby były rozłożone mniej więcej równomiernie i aby w zimne dni powietrze nie leciało wprost na bydło.

Źródło: https://ruszta-betonowe.pl/