Bycie rolnikiem ustawicznie wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem. Dużo jest zależne tutaj od czynników atmosferycznych i zmian stawek na rynku czy postępu technologicznego. W tekście odpowiadamy na pytania: Jakie są typy ryzyka i jak nim zarządzać? Co to są ubezpieczenia rolnicze i jakie występują ich rodzaje.

Typy zagrożeń w gospodarstwie

Jeśli posiadasz własne gospodarstwo warto zakupić ubezpieczenie rolnicze. Powodem jest to, że farmy są obarczone ogromnym ryzykiem i niestabilnością. Wynika to z powodu zależności produkcji od czynników zewnętrznych, które na nie działają. Ryzyko w produkcji rolnej zależy w wielkim stopniu od środowiska przyrodniczego z którym powiązana jest produkcja oraz z ekonomią porównywalnych gospodarstw. Ryzyko dzieli się przez wzgląd na typ działalności także ze względu na źródło pochodzenia ryzyka.

Typy ryzyka przez wzgląd na specyfikę aktywności

 1. technologiczne – powiązane jest z ciągłym postępem technologicznym, technicznym oraz biologicznym;
 2. związane z przyrodą – wpływają na to niekorzystne warunki klimatu, ulewne deszcze, mrozy, susze jak również choroby i szkodniki. Uniemożliwia to przewidzenie dokładnej ilości produkcji i ewentualnych zniszczeń;
 3. organizacyjne – powodem tego ryzyka jest planowanie, kontrola i organizacja w gospodarstwie a także zmiany zachodzące w tym zakresie;
 4. ekonomiczne – żródłem są zmiany w proporcjach wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa (np. mniejsze kwoty pieniędzy wydane na żywność) , spadek cen produktów rolnych oraz działanie różnych typów gospodarki na rolnictwo;
 5. produkcyjne – łączy fragmenty ryzyka przyrodniczego, związanego z technologią i organizacyjnego;
 6. rynkowe – dotyczy wewnętrznych przemian ekonomicznych warunków produkcyjnych takich jak przykładowo zmienność polityki rolnej,straty rynków zbytu czy spadki cen.

Podział ryzyka ze względu na podłoże jego pochodzenia:

 • finansowe – dotyczy sposobu i źródeł opłacania transakcji gospodarczych przykładami mogą być strata płynności finansowej, podwyższenie stóp procentowych;
 • instytucjonalne – dotyczy zmian w polityce rolnej krju;
 • produkcyjne – niebezpieczeństwo dotyczące przyczyn strat podczas procesu produkcji takich jak np.przemiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne pośród zwierząt;
 • osobowe – posiada oddziaływanie na rolnika dotyczy chorób i wypadków przy robót;
 • cenowe – dotyczy niepokoju powiązanego ze stosunkiem cen wyrobów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – połączenie ryzyka związanego z finansami wraz produkcyjnym.

W jaki sposób zarządzać ryzykiem w gospodarstwie

Istotny wpływ na rentowność i efektywność produkcji rolnej ma zarządzanie kryzysowe. W pierwszej kolejności trzeba dokonać oceny ryzyka, dowiedzieć się czy warto go podjąć, czy w jego konsekwencji straty będą małe czy też znaczące.

Dobrze aby było to warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do prac w majątku rolnym.

Zarządzanie ryzykiem to procedury wykonywane w celu chronienia gospodarstwa przed potencjalnym ryzykiem. Jedną z metod pomocnych w tym zakresie jest przemyślana organizacjaprzykładowo występuje zagrożenie suszy, można postarać się o rośliny odporne na takie czynniki bądź zainwestować w specjalny system nawadniający.

Kolejną strategią może być zastosowanie dywersyfikacji dochodów bądź dywersyfikacji rozplanowania produkcji. Czasami warto przenieść ryzyko na rynek poprzez przykładowo kontraktacje. Przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie można naturalnie zapomnieć o ubezpieczeniu rolniczym. Pozwala ono wyrównywać straty w działalności rolnej.

Czym są ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolnicze są jednym z fundamentów rozporządzania ryzykiem w rolnictwie. Mają korzystny wpływ na stabilność oraz systematyczny wzrost. Obniżają ryzyko działania, utrzymują płynność finansową a także zapewniają stabilność dochodów.

Typy ubezpieczeń rolnych

Ubezpieczenia rolne rozdzielamy na obowiązkowe i dobrowolne.

Do ubezpieczeń obowiązkowych przynależą:

 • OC właściciela gospodarstwa rolnego
 • odpowiedzialność cywilna środku transportu;
 • ubezpieczenie budynków,wchodzących w skład gospodarstwa;
 • 50% upraw.

Ubezpieczeniami  dobrowolnymi są:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • nadprogramowe ubezpieczenie upraw;
 • ubezpieczenie maszyn rolnych;
 • ubezpieczenie ptactwa hodowlanego;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie dla gospodarstwa rolniczego – czy rzeczywiście warto?

Ubezpieczenie swojego gospodarstwa rolnego, jest przydatne częściej niż się wydaje. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć żeby zabezpieczyć własny los jako rolnika, jak również osób wykonujących pracę na gospodarstwie.Jeśli rolnik wyrządzi szkodę np. nieumyślnie rozpyli oprysk także na sąsiednie pole, niszcząc rosnące tam uprawy,ubezpieczyciel również zapłaci koszta. Przykłady można mnożyć, jednak należy pamiętać,że inwestując w polisę ubezpieczeniową,