Rolnictwo pewien czas temu wskoczyło na całkowicie inny poziom. Teraz nie kojarzy się z wyczerpującą pracą ręczną. Aktualnie jest to wysoce zmechanizowany(a) gałąź przemysłu. Za pilnowanie dobytku odpowiadają systemy elektroniczne.

Rolnicy używają także dronów, a maszyny rolnicze zadziwiają swoim zaawansowaniem technicznym. Wszystko to aby zwiększyć liczbę pozyskiwanych z natury dóbr. Należy przy tym pamiętać, że nawet małe gospodarstwa rolne to bardzo duży kapitał. Warto go zabezpieczyć przed wszelkimi możliwymi problemami. Najlepszą formą zabezpieczenia dorobku jest ubezpieczenie. Jakie są rodzaje ubezpieczeń rolniczych? Które i kiedy wykupić?

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Każday człowiek w momencie nabycia gospodarstwa rolnego zgodnie z prawa(em) staje się rolnikiem. Łączy się z tym między innymi wymóg posiadania ubezpieczenia OC. Warto wiedzieć, że jest to konieczne nawet kiedy na terenie gospodarstwa nie prowadzi się żadnych upraw ani hodowli zwierząt. Każde gospodarstwo rolne, którego powierzchnia przekracza 1 hektar podlega opodatkowaniu.

Jest to bazowe ubezpieczenie rolnicze, które swoim zakresem obejmuje szereg kwestii. Obejmuje np. straty wywołane pogodą czy choroby zwierząt. Ubezpieczenie OC dla rolników pozwala zachować spokój w obliczu ujemnego wpływu zimy na obręb rolniczy, ale także w przypadku awarii lub kradzieży maszyn rolniczych(ego).

Więc, mimo, że ubezpieczenie to jest wymagane warto zobaczyć w nim plusy. Na skuteczność działań rolniczych ma wpływ wiele czynników zewnętrznych. Ciężko jest zapanować nad pogodą czy przypadłościami zwierząt. Poprzez ubezpieczenia rolnicze można chociaż ograniczać potencjalne szkody.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Obowiązek ubezpieczenia uwzględnia także wszystkie budynki znajdujące się na obszarze gospodarstwa rolnego. Mowa tu również o budynkach mieszkalnych. Ważna sprawa – konieczność ta pojawia się w momencie zamknięcia budynku dachem. Ubezpieczenie budynków gwarantuje stuprocentowe odszkodowanie strat będących konsekwencją nagłych sytuacji.

Tego rodzaju ubezpieczenie chroni rolnika od wyników wydarzeń takich jak uderzenie pioruna, śnieg czy intensywny deszcz. To zwłaszcza istotne wobec zmieniającej się pogody. Dziś ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz bardziej powszechne. Wobec tego tym bardziej dobrze jest przypilnować aby nic nagłego nas nie zdziwiło.

Ubezpieczenia rolnicze – maszyny podstawą

Jak zauważono na wstępie tekstu rolnictwo w ostatnim czasie podlegało mechanizacji(ę). Dziś, szczególnie w większych gospodarstwach istotną rolę pełnią maszyny. Nieporównywalnie zwiększają moce przerobowe danych gospodarstw. Jednak, jak to pojazdy mechaniczne – od czasu do czasu potrzebują one naprawy. Ciągniki, kombajny, siewniki i wiele innych urządzeń – wszystko to musi być pielęgnowane by długo służyło.

Oczywiście, warto też pomyśleć o ubezpieczenie(u) pojazdów wspierających funkcjonowanie gospodarstwa.
Fundusze ubezpieczeniowe wychodzą z odpowiedzią potrzebom rolników. Agrocasco to odpowiednik ubezpieczenia cywilnego OC. Zadaniem niniejszej polisy jest ochrona maszyn rolniczych i zabezpieczenie ekonomiczne przed niszczycielskimi sytuacjami. Można wskazać choćby na pożarach(y), huraganach(y) czy powodziach(ie). Ubezpieczenia rolnicze chronią też przed uszkodzeniami różnego rodzaju czy też kradzieżami i stratami inwentarza.

Bezsprzecznie ubezpieczenie rolnicze powinno pozostać wymogiem dla właścicieli takich terenów.

Zbyt wiele różnych zjawisk wpływa na gospodarstwa domowe by zmarginalizować ten temat. Sprawą otwartą pozostaje szerokość pakietu i wysokość składek ubezpieczeniowych. Przed podpisaniem porozumienia należy przeanalizować cały swój inwentarz i skonsultować stan posiadania z agentem ubezpieczeniowym. Pozwoli to zoptymalizować ofertę i skroić ją specjalnie pod cele konkretnej osoby.