Pompy tłokowe – co należy o nich wiedzieć?

Pompy tłokowe to są pompy wyporowe której elementem roboczym jest tłok poruszający się w cylindrze ruchem posuwisto-zwrotnym. Na rynku będziemy w stanie odszukać dużo odmian pomp tłokowych. Warto także wspomnieć o ich zaletach, którymi są zdolność pompowania bardzo gęstych cieczy. Natomiast do ich zastosowań należy transfery:

  • Ściernych oraz żrących cieczy, takich jak kwasy winowe i osady,
  • Gorącego płynu o temperaturze 100°C
  • Klejących cieczy,
  • Gęstych i zamulonych cieczy.

Aczkolwiek warto mieć w pamięci iż pompy takie potrzebują dobrej pielęgnacji, a czasem nawet naprawa pomp będzie potrzebna.

Pompy wodne – co należy o tym wiedzieć?

Na pewno poprzez ciągłą dostępność wody możemy normalnie spędzać dnie. Często aby mieć wyżej wspomniany dostęp niezbędne jest zastosowanie pompy wodnej, która ją doprowadzi do domu lub ogrodu. Na rynku znajdziemy bardzo dużo rodzajów tych urządzeń. Takie pompy znajdują zastosowanie w dużej ilości typów instalacji, używa się ich przykładowo do: zaopatrzenia w wodę za pomocą przepompowywania wody czystej czy też brudnej ze studni, basenów i innych zbiorników naturalnych a także sztucznych. Pamiętaj jednak, że o pompy wodne powinno się dbać, a także powinno liczyć się z tym że regeneracja pomp może być potrzebna.

Pompy hydroforowe- co należy o tym wiedzieć?

Pompy samozasysające, które nazywane są również pompami hydroforowymi, stanowią ciekawą alternatywę dla pomp głębinowych. Stosuje się je wtedy, gdy woda znajduje się wysoko natomiast instalacja wodociągowa powinna być zrobiona tanio. Takie pompy są samozasysające a także chętnie są wybierane aby zasilić domki letniskowe, bądź systemów podlewania ogrodu oraz wypompowywania deszczówki. Dodatkowo modele które są wydajniejsze z powodzeniem można wykorzystywać również w celach przemysłowych czy do tłoczenia wody którą wykorzystamy na potrzeby  spożywcze w domu jednorodzinnym. Jednakże pamiętaj, aby odpowiednio o nią dbać oraz ją pielęgnować w innym wypadku remont pomp może być konieczny.

Pompy wtryskowe- co należy o nich wiedzieć?

Ten rodzaj pompy to głównie stosowna do hydraulicznego wtrysku paliwa. Jednakżę w związku z dużymi wadami tych pomp nie są one zbytnio wykorzystywane.

Pompy zębate – co należy o tym wiedzieć?

Ten rodzaj pomp cechują się bardzo trwałą konstrukcją a jego eksploatacja jest przedłużona. Czy jesteś świadom że większość pomp zębatych dostępna jest z przyłączami które są w linii prostej a nawet pod kątem 90 stopni. Pompy projektuje się tak aby nie były w posiadaniu części gumowych, mające styczność z tłoczonym medium. Jeżeli chodzi o ich zastosowania to znajdują one je przykładowo w przemyśle cukierniczym, naftowym, lakierniczym, farmaceutycznym czy też chemicznym. Reasumując pompy zębate możemy znaleźć też w wielu innych gałęziach przemysłu. Pompy potrafią pracować zarówno z cieczą która ma wysokie temperatury a także wspaniale nadają się do tłoczenia smoły.

Pompy wirowe- co warto o tym wiedzieć?

Dzięki zwartej konstrukcji pomp, łatwemu użytkowaniu a również wysokiej wydajności, te urządzenia znajdują dużo zastosowań w szeroko pojętym przemyśle i budownictwie. Mogą one z pełnym powodzeniem pompować nie tylko wodę ale także i ścieki. Przez co takie pompy chętnie są instalowane w przemysłowych systemach kanalizacji ściekowej a również w instytucjach i obiektach użytku publicznego. Ponadto należy dodać że te pompy są bardzo odporne na bardzo intensywnie eksploatację. Pompy wirowe takżę mogą znaleźć zastosowanie do pompowania ścieków komunalnych czy też do osuszania pomieszczeń, które są zalane. Poza tym takie pompy są używane także w innych branżach, takich jak energetyka, rolnictwo czy górnictwo.

Pompy nurnikowe – co należy o tym wiedzieć?

Taki rodzaj pomp można wykorzystać głównie w ciężkich warunkach, ponieważ one zapewniają ciągłość pracy. Swoje główne zastosowanie znajdują w  przepompowywaniu wyjątkowo zabrudzonej cieczy. Jednakże pompa nurnikowa dobrze poradzi sobie też z czystą cieczą. W tych czasach specjalistyczne pompy nurnikowe w większości znajdują zastosowanie w zasilaniu aparatów procesowych, albo do zatłaczania wody złożowej czyli solanki.